Yangın Kesici Çelik Kapılar

Sliding ve Hinged model yangına dayanıklı kapılar, çok büyük açıklıklarda yangın izolasyonu sağlamak için kullanılan kapılardır. Bu kapılar EN normlarına göre test edilmiştir ve 120 dakika yangın dayanım sınıfında sertifikalara sahiptir. Her iki kapı modeli de içi yoğunlaştırılmış taşyünü bulunan panellerin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Sliding kapılar, yan dikme içinde bulunan bir ağırılık ile üst rayda kapıyı tutan elektromagnet mekanizmasının, yer çekimi kuvveti ile ters yönlü hareketi prensibiyle çalışmaktadır. Yangın hattından gelen sürekli zayıf akım ile kapıyı tutan elektomagent, hattın yangın anında kesilmesi ile kapıyı bırakır ve yan rayudaki ağırlık da kapıyı kapatarak yangın izolasyonu sağlar. Kullanılacağı yerin fiziki durumuna göre; tek yana, çift yana veya teleskopik olmak üzere çeşitli açılım alternatihleri vardır. Hinged kapılar ise büyük ölçülü kanatlı kapılardır. Koridor geçisi gibi yanlarda boşluk bulunmayan alanlardaki geniş açıklıklarda kullanılabilir. Endüstriyel özel menteşeler ile kasaya bağlı duran kanatlar, istenilmesi durumunda elektromagnetler ile açık tutularak yangın anında kapanabilmektedir.