Ninz – Proget Yangına Dayanıklı Çelik Kapılar

Tek veya çift kanatlı olarak üretilen Proget Yangın Kapıları; yangın kompartımanlarını oluşturan, yangın duvarlarının üzerinde veya ayrım noktalarındaki geçişlerde kullanılan kapılardır. Hem standart hem de geniş bir aralıkta özel ölçülere göre üretilebilen Proget model yangın kapıları, yangın kapısı kullanmak zorunda olduğunuz, değişken ölçülü özel mekanlarda optimum çözümü sunmaktadır.

Yangına dayanıklı kapılar EN normlarına göre uluslararası akredite laboratuvarlarında test edilmiş ve ilgili yangına dayanıklılık süresi için sertifikalandırılmıştır. Geniş pervazlı kasa yapısı ile estetik görünüm sağlanmaktadır.

Her kapının üzerinde, kapının yangına dayanıklılık sınıfını, üretim tarihini ve seri numarası ile ilgili göre test raporu bilgilerini barındıran bve uluslararası geçerliliği olan sertifika plakası bulunmaktadır.

Kapılar, kolay birleştirilebilir ayrık kasa parçaları ve kanatlar şeklinde, demonte elemanlar halinde üretilmekte ve açılım yönleri sipariş aşamasında sağ veya sol olarak bildirilmektedir.

Standart köşe kasalıdır ve ayarlanabilir, sabit tam kasalı olarak üretilebilmektedir.